Meer over Harm de Vries

Harm de Vries

Waarom ben je lid geworden van de ChristenUnie?

Ik ben nog maar 7 jaar lid van de ChristenUnie. Sinds 1999 woon ik weer in Nederland, en zo lang ook in Westerwolde. Ik had al zo vaak gestemd op de ChristenUnie, dat het tijd werd om lid te worden.

Ben je geen Westerwolder?

Ik ben een Noorderling. Heb al in alle 5 provincies ten noordoosten van de rijn gewoond, en voordat ik in Westerwolde ben komen wonen heb ik 16 jaar gewoond in ontwikkelingslanden. 

Waar woon je, en met wie?

Ik heb 16 jaar in Wollinghuizen gewoond. Met erg veel plezier. Nu woon ik in Sellingen, aan de Dorigweg. Ik woon daar met Wilma, mijn vrouw. Alle 5 kinderen zijn de deur uit, en hebben werk gevonden.

Waar hou je je zoal mee bezig?

Als zelfstandige werk ik projectmatig aan een verdere verduurzaming van de landbouw.
Naast dit werk zijn niet betaalde activiteiten:

  • Penningmeester diaconie
  • Ontwikkelingswerker (PUM)
  • Trekker van de subgroep “Landbouw en visserij, voeding en natuur”  van de themagroep Duurzaamheid van de ChristenUnie
  • Voorzitter activiteitencommissie Poststraatkerk

Waarom  ChristenUnie?

Omdat ze een constructieve, praktische politiek voeren vanuit  Bijbelse  beginselen die mij ook drijven. Ik kijk vol verwondering en liefde naar de schepping en de samenleving en voel mij thuis in de traditie van verwondering in de Bijbel.

Hoe kijk je tegen de toekomstige politieke arena aan?

Ik ga er vanuit dat er even respectvol met elkaar wordt omgegaan als in de raad van Vlagtwedde. Dat heb ik als bijzonder prettig ervaren.

Wat wil je bereiken in de gemeentelijke politiek?

Kijk naar ons programma  Maar om hier te noemen:

 1. Ik denk dat er roofbouw wordt gepleegd op gezinnen met (jonge) kinderen . Als we daar ruimte voor kunnen scheppen, dan dragen we bij aan een duurzame samenleving, met perspectief, ook voor Westerwolde.
 2. De gemeente huurt veel te vaak een projectbureau in. Verspild geld. Wij stellen voor om voor visie documenten geen extern bureau in te huren.
 3. We dagen omwonenden uit om op grond- en dak eigenaren af te stappen voor een coöperatieve aanpak van duurzame energieproductie.