Landbouw

De ChristenUnie Westerwolde weet dat de Landbouw een belangrijke werkverschaffer is, nu en in de toekomst.
De ChristenUnie is voorstander van een duurzame landbouw, waar kwaliteit voedsel wordt geproduceerd. Landbouwproductie speelt zich af binnen een internationaal krachtenveld, en de partij is zich er van bewust dat de kaders waarbinnen de sector moet produceren gemaakt worden op europees niveau. Binnen dat speelveld spelen de individuele ondernemers een rol.
De Nederlandse land- en tuinbouw is toonaangevend in de wereld en levert een belangrijke bijdrage aan onze economie. Ook in Westerwolde. Dat willen we graag zo houden. Boeren zorgen letterlijk en figuurlijk voor brood op de plank. De agrifoodsector zorgt voor ongeveer 10% van het nationaal inkomen in Nederland
Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is medekoploper op het gebied van innovatie, dierenwelzijn, energie en milieu en draagt bij aan behoud van natuur en landschap. Hoe dat te realiseren is beschreven in het opiniestuk 'Markt en Voedselproctuctie'.

Lokaal gaat de ChristenUnie voor economische duurzaamheid, en omarmt ze het Groninger verdienmodel, waar bedrijfsuitbreiding als maatwerk wordt benaderd, Bij dat maatwerk worden alle mogelijkheden om verbeterslagen op het gebied van milieu en landschap te maken meegenomen.

Bij de ChristenUnie boert u goed.
Artikel door Harm de Vries, lijsttrekker