Trots op Westerwolde

Trots op Nederland en Trots op Westerwolde.

Kun je dat zeggen?

Ja, dat durf ik te zeggen. Voordat ik in Westerwolde ben komen wonen heb ik 16 jaar gewoond in ontwikkelingslanden. Ik heb in twee landen meegemaakt dat de inwoners voor het eerst naar de stembus mochten. In de gemeente leven nog een aantal mensen die zijn geboren voordat iedereen kiesrecht had. En nog functioneert onze democratie goed.

Op lijstjes waar landen met elkaar vergeleken worden, staan we altijd bij de bovenste 5 – 10. We hebben het goedkoopste voedsel, we hebben goede zorg, een goed onderwijssysteem (heb ik zelf veel kritiek op) en de allerbeste pensioenvoorziening.

En Westerwolde? Heerlijk ontspannen kun je hier wonen. Wat een ruimte. Prachtige natuur, veel cultuurhistorie en een heerlijk ontspannen omgaan in de politiek.

waarom zijn er dan zoveel mensen ontevreden?

Ik denk dat dat vooral komt omdat er dingen gezegd en beloofd worden die we niet waar kunnen maken. Zeggen dat het referendum over de Oekraïne bindend kan zijn, is een leugen. Toch werd het gezegd. Straks gaat er gezegd worden dat burgers mee mogen spreken in de raad. De ChristenUnie denkt dat dat niet waargemaakt kan worden. Burgers betrekken in het ontwerp van visie documenten kan wel. Maar wees vooral helder. Het is de raad die het mandaat heeft.

knelgevallen in de zorg?

Jazeker, er zijn knelgevallen. Ik ben penningmeester van de diaconie geweest, en dan kom je dat tegen. Ook breng ik spullen van de kerk bij de voedselbank. Maar ook dan zijn er mensen die niet klagen. Weet dat de gemeenschap veel doet. Van de totale zorgkosten per persoon (omstreeks 200.000) wordt 1/3 betaald door de persoon via premies (waar de overheid soms ook nog weer in tegemoet komt) , en 2/3 door de overheid. Van de gemeentelijke begroting is ongeveer 25 % bestemd voor zorg. Waar de gemeente voor moet zorgen? Bij geschillen moet er een beroep gedaan kunnen worden op een bemiddelende partij.

waarom dan de ChristenUnie?

De ChristenUnie Westerwolde gaat voor een gemeente die dienstbaar en rechtvaardig is. Sociaal, stimulerend en gericht op een duurzame toekomst. Hiermee willen we een hedendaagse en praktische invulling geven aan wat wij zien als onze Bijbelse opdracht. Het keurmerk Cittaslow werken we daarom uit met de volgende welzijnswaarden. We nemen de tijd voor elkaar, van groot belang voor ons gezins- en samenleven. Ook zijn we trots op onze geschiedenis en christelijke waarden, die hebben geleid tot een cultuur van vertrouwen. Voor ons opereren in de raad is een juiste balans tussen wonen, leven en werken van belang. Zie verder ons programma