Geef Geloof een stem

 “Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar Zijn wil”.                          

Een zinsnede uit de Unieverklaring van de ChristenUnie.

Makkelijk om neer te zetten, maar onmogelijk om op eigen kracht invulling aan te geven.

Daarom is het essentieel om het niet alleen te verwachten van eigen kunnen, maar om te putten uit de kracht die God ons wil schenken. De God die licht bracht in de duisternis, de God van verlossing, de God van de geschiedenis, heden en toekomst, de God van de Bijbel.

In een woelige en soms bijna overspannen wereld is het vinden van rust een hele opgave. In een wereld waarbij alles 24/7 moet doorgaan komt het tot rust komen ernstig in de knel. Een moment in de week om tot rust te komen wordt door de ChristenUnie gekoesterd. Een collectieve rustdag om los te komen van dagelijkse bezigheden, de gemeenschap met elkaar te zoeken en deze dag aan God en elkaar te wijden. Een collectieve rustdag is quality time en daar blijft de ChristenUnie Vlagtwedde voorstaan. 

 Artikel door Doeko Wisman, No 3 op de lijst van ChristenUnie Vlagtwedde.